10 October 2017

Հեքիաթ «Արծաթե դրամը»

Լսեք Հայերեն Հեքիաթներ
Հանս Քրիստիան Անդերսեն “Արծաթե դրամը”
Կարդում է դերասանուհի Անի Սարգսյանը:Share: