Showing posts with label Toward independence. Show all posts
Showing posts with label Toward independence. Show all posts

30 March 2017

Ինչպե՞ս սովորեցնել չտեսնող երեխային ինքնուրույնաբար օգտվել սեղանից, և խաղալ

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:
Share:

24 March 2017

17 February 2017

Ինչպե՞ս կարելի է կազմակերպել չտեսնող երեխայի կյանքի երկրորդ տարին:

Այս հաղորդման շրջանակներում ներկայացված է, թե ինչ աշխատանք պետք է տանեն ծնողները չտեսնող երեխայի հետ, երբ նա արդեն երկու տարեկան է:

Share:

29 December 2016

Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)

«Դեպի ինքնուրույնություն» Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)
«К независимости» Как необходимо оргонизововать первый год жизни незрячего ребенка или со слабым зрением (часть 1)
«Toward Independence» How the parents should organize the first year of the visual impaired child’s life (part 1))
Share:

27 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 2

ՄԱՍ 2 Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:
Основание специальное педагогики, еще в начале 20-го века возникшие мнения о полноценном  принятии лиц с физическими проблемами и ситуация на сегодня. Социальная сторона физической пролемы и ее компенсации, Насколько важна компенсация на пути независимости?
The founding of Special pedagogy: some opinions that were expressed at the beginning of 20th century referring to accepting of people with disabilities. How is the current situation? The social side of disability. How important is the compensation on the way of independence.
Share:

19 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 1

Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:


Share:

9 December 2016

Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:

Դեպի ինքնուրույնություն №18
Չտեսնող երեխաների ծնողների հետագա քայլերը՝ երեխայի տեսողական խնդրի բացահայտումից հետո: Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:
What should do parents after the exploration the visual impairement of their child. Some advices for the forming of relationships between visual impaired child and parents
Share:

23 November 2016

18 November 2016

10 November 2016

4 November 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №14 Չտեսնողները և մետրոն

Որքանո՞վ է հարմարեցված մետրոն հաշմանդամություն ունեցող անձանց (հատկապես չտեսնողների) համար: Ինչպե՞ս են չտեսնողները միայնակ օգտվում մետրոյից: Անհավատալի թվացողը՝ հնարավոր:
Share:

29 October 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №13 Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը մաս 2

Որքանո՞վ է հարմարեցված հասարակական տրանսպորտը հաշմանդամություն ունեցող անձանց (հատկապես չտեսնողների) համար: Ինչպե՞ս են չտեսնողները միայնակ օգտվում հասարակական տրանսպորտից: Անհնարին թվացողը՝ հնարավոր:

Share:

19 October 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №12 Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը մաս 1

Որքանո՞վ է հարմարեցված հասարակական տրանսպորտը հաշմանդամություն ունեցող անձանց (հատկապես չտեսնողների) համար: Ինչպե՞ս են չտեսնողները միայնակ օգտվում հասարակական տրանսպորտից: Անհնարին թվացողը՝ հնարավոր:
Share:

7 October 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №11 Պարը՝ որպես ինքնուրույնությանը նպաստող գործոն

Դեպի ինքնուրույնություն Պարը՝ որպես ինքնուրույնությանը նպաստող գործոն / К независимости Танец как способствующий фактор к независимости / Toward Independence Dance as a contributing factor to independence
Share:

7 August 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №07 Սպիտակ փայտիկ Ծանոթացում

Սպիտակ փայտիկ: Ծանոթացում փայտիկին, մասնագիտական զրույց սպիտակ ձեռնափայտի վերաբերյալ / Белая трость. Знакомство с тростью, профессиональный дискуссия о белой трости / White cane. Acquaintance with a cane, a professional discussion about the white cane

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:Share:

31 July 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №06 Սպիտակ ձեռնափայտ, պատմական ակնարկ

Սպիտակ ձեռնափայտ», պատմական ակնարկ /Белая трость, исторический обзор / White cane, historical Overview

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:
Share:

29 July 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №05 Չտեսնողների կյանքում լսողական ընկալման դերին և դրա ճիշտ գործածմանը

Ռադիո Մենքի եթերում հետևեք Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» ծրագրի հերթական մասնագիտական քննարկմանը: Այն նվիրված է չտեսնողների կյանքում լսողական ընկալման դերին և դրա ճիշտ գործածմանը: Զրույցի ընթացքում մասնագետները կփորձեն ներկայացնել չտեսնողների համար լսողական ընկալման նշանակությունը դեպի ինքնուրույնություն տանող ճանապարհին:
Share:

22 July 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №04 Լսողության նշանակությունը մարդու կյանքումԴեպի ինքնուրույնություն №04 Լսողության նշանակությունը մարդու կյանքում / Значение слуха в жизни человека / The value of hearing in one's life

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:
Share:

15 July 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №03 Տեսողության կորուստը և դրա հետևանքները (մասնագիտական քննարկում)

Դեպի ինքնուրույնություն №03  Տեսողության կորուստը և դրա հետևանքները (մասնագիտական քննարկում / Потеря зрения и его последствия (профессиональной дискуссия) / Vision loss and its consequences (Professional discussion)

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:

Share: