29 December 2016

Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)

«Դեպի ինքնուրույնություն» Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)
«К независимости» Как необходимо оргонизововать первый год жизни незрячего ребенка или со слабым зрением (часть 1)
«Toward Independence» How the parents should organize the first year of the visual impaired child’s life (part 1))

Share: