Ծրագիր

Երկուշաբթի:
00:03 - Lounge երաժշտություն
02:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
05:00 - Ռետրո երաժշտություն
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
12:00 - «Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
20:30 - Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)
21:30 - «Սպորտը և մենք»
23:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
23:30 - Lounge երաժշտություն

Երեքշաբթի:
00:03 - Lounge երաժշտություն
02:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
05:00 - Ռետրո երաժշտություն
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
12:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ»
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
20:30 - Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)
21:30 - «Դու կարող ես»
23:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
23:30 - Lounge երաժշտություն

Չորեքշաբթի:
00:03 - Lounge երաժշտություն
02:00  - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
05:00 - Ռետրո երաժշտություն
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)
12:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
20:30 - Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)
21:30 - «Հոգեբանությունը կյանքում»
23:00 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
23:30 - Lounge երաժշտություն

Հինգշաբթի:
00:03 - Lounge երաժշտություն
02:00 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
05:00 - Ռետրո երաժշտություն
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
12:00 - «Դու կարող ես»(կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
20:30 - Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)
21:30 - «Դեպի ինքնուրույնություն»
23:00 - «Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)
23:30 - Lounge երաժշտություն

Ուրբաթ:
00:03 - Lounge երաժշտություն
02:00 - «Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
05:00 - Ռետրո երաժշտություն
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)
12:00 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ»
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 - «Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
20:30 - Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)
21:30 - «Իմ համալսարանները»
23:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
23:30 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)

Շաբաթ:
00:03 Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)
02:00 «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
10:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
12:00 - «Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)
14:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
15:00 - Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ
16:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
21:00 - Տիֆլո ֆիլմ (ռուսերենով)
22:30 - «Խնդիր և լուծում»
23:30 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)

Կիրակի:
00:03 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)
02:00 - «Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)
03:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
04:00 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)
06:00 - «Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)
08:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
10:00 - «Սպորտը և մենք» (կրկնություն)
12:00 - «Իմ համալսարանները» (կրկնություն)
14:00 - «Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)
15:00 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
16:00 - «Դու կարող ես» (կրկնություն)
18:00 - Հայերեն աուդիոգիրք
19:00 - Հայկական ազգային երաժշտություն
20:00 - «Հաղորդում փոկրիկների համար» (Հեքիաթներ)
21:00 - Տիֆլո ֆիլմ (ռուսերենով)
22:30 - «Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)
23:00 - Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)