31 December 2016

Մտավոր հետամնացություն: Ի՞նչ խնդիրներ ունեն մտավոր հետամնացություն ունեցող անձինք և ի՞նչ լուծումներ են տրվում այսօր այդ խնդիրներին:

Մտավոր հետամնացություն: Ի՞նչ խնդիրներ ունեն մտավոր հետամնացություն ունեցող անձինք և ի՞նչ լուծումներ են տրվում այսօր այդ խնդիրներին:

Share:

30 December 2016

Իմ համալսարանները ծրագրի հյուրն է Ռաֆայել Ասիրյանը

«Իմ համալսարանները» ծրագրի հյուրն է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի ուսանող Ռաֆայել Ասիրյանը:
Гость программы «Мои университеты» студент Европейской образовательной региональной академии Рафаэль Асирян.
My universities The guest is student of the European Regional Educational Academy Rafael Asiryan.
Share:

29 December 2016

Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)

«Դեպի ինքնուրույնություն» Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)
«К независимости» Как необходимо оргонизововать первый год жизни незрячего ребенка или со слабым зрением (часть 1)
«Toward Independence» How the parents should organize the first year of the visual impaired child’s life (part 1))
Share:

28 December 2016

Հաղորդակցության գաղտնի ուժը ՄԱՍ 2

Այսօրվա մեր հաղորդման վերնագիրն է «Հաղորդակցության գաղտնի ուժը»: Միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է հաղորդակցությունը, ինչ քայլեր են առաջարկում հոգեբանները՝ հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար, որպեսզի այն լինի հաճելի, դրական, չհանգեցնի կոնֆլիկտների, ինչպես նաև այդ հաղորդակցության արդյունքում առաջացած վեճերի և փոխադարձ անհասկացվածության զգացման:
Share:

27 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 2

ՄԱՍ 2 Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:
Основание специальное педагогики, еще в начале 20-го века возникшие мнения о полноценном  принятии лиц с физическими проблемами и ситуация на сегодня. Социальная сторона физической пролемы и ее компенсации, Насколько важна компенсация на пути независимости?
The founding of Special pedagogy: some opinions that were expressed at the beginning of 20th century referring to accepting of people with disabilities. How is the current situation? The social side of disability. How important is the compensation on the way of independence.
Share:

25 December 2016

Դու կարող ես Հյուրն է 10-ամյա Գոռ Համբարձումյանը

Հյուրն է երաժշտարվեստի ուղին բռնած 10-ամյա Գոռ Համբարձումյանը:
Гость программы 10-летний Гор Амбардзумян, который начал свой путь в музыке.
The guest is 10 year-old Gor Hambardzumyan, who has started his way in music.

Share:

24 December 2016

Հաղորդակցության գաղտնի ուժը ՄԱՍ 1

Այսօրվա մեր հաղորդման վերնագիրն է «Հաղորդակցության գաղտնի ուժը»: Միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է հաղորդակցությունը, ինչ քայլեր են առաջարկում հոգեբանները՝ հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար, որպեսզի այն լինի հաճելի, դրական, չհանգեցնի կոնֆլիկտների, ինչպես նաև այդ հաղորդակցության արդյունքում առաջացած վեճերի և փոխադարձ անհասկացվածության զգացման:
Share:

19 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 1

Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:


Share:

18 December 2016

16 December 2016

Հաշմանդամություն ունեցող անձ, ամուսնություն, հասարակական չգրված օրենքներ

Պատմություն, թե ինչպես կարելի է դեմ գնալ հասարակության ստեղծած սին նորմերի դեմ և հասնել նպատակին: Հաղորդման հյուրերն իրենց կենդանի օրինակով ներկայացնում են, թե ինչպես սիրեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես չխեղդեցին իրենց զգացմունքները, ինչպես որ վարվում են շատ դեպքերում մարդիկ: Սա տխուր և սգալի պատմություն չէ: Ընդհակառակը, ուրախ և օրինակելի մի զրույց, որից արժե շատ բան սովորել:
Share:

14 December 2016

11 December 2016

10 December 2016

Ի՞նչ է ձեռքբերովի անօգնականությունը և թե ինչպես կարելի է ձերբազատվել դրանից: մաս 2

Ի՞նչ է ձեռքբերովիև թե ինչպես կարելի է ձերբազատվել դրանից
Ձեռքբերովի անօգնականությունից ծագող խնդիրներն առաջին հայացքից թվում են անխուսափելի։ Սակայն այնուամենայնիվ կան դրանք նվազեցնելու կամ կանխելու հնարավոր եղանակներ։ Փորձերը ցույց են տվել, որ այս երևույթը ժամանակի ընթացքում կարող է վերանալ։ Իրազեկվածության բարձրացման շնորհիվ կարող են փոխվել մարդկանց ընկալումները։ Ճանաչողական թերապիայի միջոցով հնարավոր է եղել մարդկանց ցույց տալ, որ իրենց գործողությունները կարող են փոխել իրավիճակ և բարձրացնել սեփական ինքնագնահատականը։
Share:

9 December 2016

Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:

Դեպի ինքնուրույնություն №18
Չտեսնող երեխաների ծնողների հետագա քայլերը՝ երեխայի տեսողական խնդրի բացահայտումից հետո: Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:
What should do parents after the exploration the visual impairement of their child. Some advices for the forming of relationships between visual impaired child and parents
Share:

8 December 2016

Ի՞նչ է ներառական կրթությունը: Հյուրն է Հոգեբան, ներառական կրթության փորձագետ Սոֆյա Հովսեփյանը

Մարդկության զարգացման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ձևավորումն ու սահմանումն անցել են երկար ճանապարհ՝ խղճահարությունից մինչև սոցիալական բազմաթիվ ծառայությունների մատուցում։ Այսօր աշխարհն արդեն ընդունում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին վավերացնելով ՄԱԿ-ի 2006 թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիան, ստանձնել է միջազգային պարտավորություն՝ գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներից բխող պահանջներին։
Share:

6 December 2016

Դու կարող ես Հյուրն է Յուրի Ավետիսյանը

Հյուրն է շախմատիստ, ստեղծագործող, Երևանի Ս. Շահնազարյանի անվան կույրերի մշակույթի տան տնօրեն Յուրի Ավետիսյանը
Гость, шахматист, директор дома культуры слепых им. С. Шахназаряна Юрий Аветисян
The guest is chess-player, Director of Culture club of Union of Blinds of Armenia Yuri Avetisyan
Share:

5 December 2016

Ի՞նչ է ձեռքբերովի անօգնականությունը և թե ինչպես կարելի է ձերբազատվել դրանից: մաս 1

Ձեռքբերովի անօգնականությունը կարող է նպաստել զոհի մտածելակերպի ձևավորմանը ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ։
Ձեռքբերովի անօգնականությունից ծագող խնդիրներն առաջին հայացքից թվում են անխուսափելի։ Սակայն այնուամենայնիվ կան դրանք նվազեցնելու կամ կանխելու հնարավոր եղանակներ։ Փորձերը ցույց են տվել, որ այս երևույթը ժամանակի ընթացքում կարող է վերանալ։ Իրազեկվածության բարձրացման շնորհիվ կարող են փոխվել մարդկանց ընկալումները։ Ճանաչողական թերապիայի միջոցով հնարավոր է եղել մարդկանց ցույց տալ, որ իրենց գործողությունները կարող են փոխել իրավիճակ և բարձրացնել սեփական ինքնագնահատականը։
Ձեռքբերովի անօգնականությունը կարող է նպաստել զոհի մտածելակերպի ձևավորմանը ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ։
Ձեռքբերովի անօգնականությունից ծագող խնդիրներն առաջին հայացքից թվում են անխուսափելի։ Սակայն այնուամենայնիվ կան դրանք նվազեցնելու կամ կանխելու հնարավոր եղանակներ։ Փորձերը ցույց են տվել, որ այս երևույթը ժամանակի ընթացքում կարող է վերանալ։ Իրազեկվածության բարձրացման շնորհիվ կարող են փոխվել մարդկանց ընկալումները։ Ճանաչողական թերապիայի միջոցով հնարավոր է եղել մարդկանց ցույց տալ, որ իրենց գործողությունները կարող են փոխել իրավիճակ և բարձրացնել սեփական ինքնագնահատականը։
Share:

3 December 2016