Այժմ եթերումԱռցանց հեռարձակում
Խնդրում ենք ընտրել հեռարձակման որակը
 32 64 96 128
և սեղմեք համապատասխան թվի վրա, ներբեռնեք menq96.m3u ֆայլը, ֆայլի ներբեռնումից հետո բացեք այն ցանկացած նվագարկիչով՝օրինակ
(Windows media player, Winamp, JetAudio):

Անդրոիդ համակարգով մեզ լսելու համար ներբեռնեք և տեղակայեք (install) VLC for Android նվագարկիչը՝ սեղմելով այստեղ: որից հետո ներբեռնեք menq96.m3u ֆայլը և վայելեք մեր եթերը: