23 November 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №17 «Տիֆլոտեխնիկա» (մասնագիտական քննարկում)

Ի՞նչ սարքավորումներ կան, որոնք կենցաղում աջակցում են չտեսնողներին և թույլ տեսնողներին: (մասնագիտական քննարկում)

Share: