19 October 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №12 Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը մաս 1

Որքանո՞վ է հարմարեցված հասարակական տրանսպորտը հաշմանդամություն ունեցող անձանց (հատկապես չտեսնողների) համար: Ինչպե՞ս են չտեսնողները միայնակ օգտվում հասարակական տրանսպորտից: Անհնարին թվացողը՝ հնարավոր:

№13 Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը մաս 2
Share: