30 March 2017

Ինչպե՞ս սովորեցնել չտեսնող երեխային ինքնուրույնաբար օգտվել սեղանից, և խաղալ

Ամեն հինգշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի և Վանուհի Ստեփանյանի կողմից համատեղ պատրաստվող «Դեպի ինքնուրույնություն» հաղորդաշարին:

Share: