30 June 2016

Խնդիր և լուծում №02 Ընտանիքը՝ որպես հասարակության մեջ չտեսնողների և թույլ տեսնողների՝ իրենց դերը գտնելու հարցում նպաստող գործոն

Ունկնդրեք «Խնդիր և լուծում» քննարկումների շարքի 2-րդ հաղորդումը և տեղեկացեք տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց կյանքում ընտանիքի դերի նշանակությանը: Հաղորդման հյուրերը կենդանի օրինակներով կփորձեն բացահայտել ընտանիքի դրական և բացասական ազդեցությունը չտեսնող կամ թույլ տեսնող անձանց վրա և հանդես կգան իրենց իսկ կյանքի փորձի վրա հիմնված խորհուրդներով:
 
Ամեն շաբաթ, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Խնդիր և լուծում» քննարկումների շարքին:
Share: