24 July 2016

Խնդիր և լուծում №05 Երիտասարդության (նաև չտեսնող երիտասարդության) հիմնական խնդիրները Հայաստանում:Ամեն շաբաթ, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Խնդիր և լուծում» քննարկումների շարքին:

Միացեք մեզ
Ռադիո Մենք
Skype: radio.menq
Share: