31 January 2017

Անել լավագույնը Ալբերտ Աբգարյան:

«Իմ համալսարանները» ծրագրի հյուրն է կոմպոզիտոր, իրավաբան, ԵՊՀ շրջանավարտ Ալբերտ Աբգարյանը: Այսօր Ալբերտը մեզ կպատմի, թե ինչպես է հաղթահարել իր կյանքի դժվարությունները, ձգտել և հասել ավելիին , թե ինչն է այս կյանքում մոտիվացրել նրան և առաջ մղել դեպի հաջողություններ:
Share:

25 January 2017

«Դու կարող ես» Անդրեա Բոչելլիի մաս I

Այս հաղորդման շրջանակներում ներկայացված են Անդրեա Բոչելլիի ստեղծագործական կյանքի սկիզբն ու կենսագրական որոշ տեղեկություններ: Մասնավորապես ներկայացված է մինչև 21-րդ դարը ծավալած նրա գործունեությունը:
Share:

31 December 2016

Մտավոր հետամնացություն: Ի՞նչ խնդիրներ ունեն մտավոր հետամնացություն ունեցող անձինք և ի՞նչ լուծումներ են տրվում այսօր այդ խնդիրներին:

Մտավոր հետամնացություն: Ի՞նչ խնդիրներ ունեն մտավոր հետամնացություն ունեցող անձինք և ի՞նչ լուծումներ են տրվում այսօր այդ խնդիրներին:

Share:

30 December 2016

Իմ համալսարանները ծրագրի հյուրն է Ռաֆայել Ասիրյանը

«Իմ համալսարանները» ծրագրի հյուրն է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի ուսանող Ռաֆայել Ասիրյանը:
Гость программы «Мои университеты» студент Европейской образовательной региональной академии Рафаэль Асирян.
My universities The guest is student of the European Regional Educational Academy Rafael Asiryan.
Share:

29 December 2016

Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)

«Դեպի ինքնուրույնություն» Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին (մաս 1)
«К независимости» Как необходимо оргонизововать первый год жизни незрячего ребенка или со слабым зрением (часть 1)
«Toward Independence» How the parents should organize the first year of the visual impaired child’s life (part 1))
Share:

28 December 2016

Հաղորդակցության գաղտնի ուժը ՄԱՍ 2

Այսօրվա մեր հաղորդման վերնագիրն է «Հաղորդակցության գաղտնի ուժը»: Միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է հաղորդակցությունը, ինչ քայլեր են առաջարկում հոգեբանները՝ հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար, որպեսզի այն լինի հաճելի, դրական, չհանգեցնի կոնֆլիկտների, ինչպես նաև այդ հաղորդակցության արդյունքում առաջացած վեճերի և փոխադարձ անհասկացվածության զգացման:
Share:

27 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 2

ՄԱՍ 2 Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:
Основание специальное педагогики, еще в начале 20-го века возникшие мнения о полноценном  принятии лиц с физическими проблемами и ситуация на сегодня. Социальная сторона физической пролемы и ее компенсации, Насколько важна компенсация на пути независимости?
The founding of Special pedagogy: some opinions that were expressed at the beginning of 20th century referring to accepting of people with disabilities. How is the current situation? The social side of disability. How important is the compensation on the way of independence.
Share:

25 December 2016

Դու կարող ես Հյուրն է 10-ամյա Գոռ Համբարձումյանը

Հյուրն է երաժշտարվեստի ուղին բռնած 10-ամյա Գոռ Համբարձումյանը:
Гость программы 10-летний Гор Амбардзумян, который начал свой путь в музыке.
The guest is 10 year-old Gor Hambardzumyan, who has started his way in music.

Share:

24 December 2016

Հաղորդակցության գաղտնի ուժը ՄԱՍ 1

Այսօրվա մեր հաղորդման վերնագիրն է «Հաղորդակցության գաղտնի ուժը»: Միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է հաղորդակցությունը, ինչ քայլեր են առաջարկում հոգեբանները՝ հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար, որպեսզի այն լինի հաճելի, դրական, չհանգեցնի կոնֆլիկտների, ինչպես նաև այդ հաղորդակցության արդյունքում առաջացած վեճերի և փոխադարձ անհասկացվածության զգացման:
Share:

19 December 2016

Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին մաս 1

Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին:


Share:

18 December 2016