21 June 2016

Խնդիր և լուծում №01 Ի՞նչ դեր կարող են զբաղեցնել չտեսնողները և թույլ տեսնողները հասարակության մեջ

Ի՞նչ դեր կարող են զբաղեցնել չտեսնողները և թույլ տեսնողները հասարակության մեջ


Ամեն շաբաթ, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Խնդիր և լուծում» քննարկումների շարքին:

Share: