Showing posts with label Դու կարող ես. Show all posts
Showing posts with label Դու կարող ես. Show all posts

13 July 2016

3 July 2016

Դու կարող ես №05 Երջանիկ Գևորգյանը

«Դու կարող ես» հաղորդմանը Հյուրն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՄՀ դասախոս Երջանիկ Գևորգյանի հետ հարցազրույցը: Երջանիկ Գևորգյանն այն բացառիկ անձնավորություններից է, ով իր ուժեղ կամքի, բացառիկ կարողությունների շնորհիվ կարողացել է պայքարել կյանքի դժվարությունների դեմ և գիտության ասպարեզում հասնել բարձունքների:
Share:

28 June 2016

27 June 2016

Հետևեք Սիփան Ասատրյանի «Դու կարող ես» հեղինակային հաղորդմանը: Հյուրն է Երջանիկ Գևորգյանը:

Հունիսի 28-ին, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում ունկնդրեք բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՄՀ դասախոս Երջանիկ Գևորգյանի հետ հարցազրույցը: Երջանիկ Գևորգյանն այն բացառիկ անձնավորություններից է, ով իր ուժեղ կամքի, բացառիկ կարողությունների շնորհիվ կարողացել է պայքարել կյանքի դժվարությունների դեմ և գիտության ասպարեզում հասնել բարձունքների: Այսպիսով՝ ռադիո Մենքի եթերում երեքշաբթի, ժամը 21:30-ին հետևեք Սիփան Ասատրյանի «Դու կարող ես» հեղինակային հաղորդմանը: Հյուրն է Երջանիկ Գևորգյանը:
Լսեք հետևյալ հասցեով https://radiomenq.blogspot.am/
Share:

13 June 2016

8 June 2016