13 June 2016

Դու կարող ես №03 Լուի Բրայլ՝

Ծրագրի հեղինակ և վարող Սիփան Ասատրյան

Ամեն երեքշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Դու կարող ես» հեղինակային հաղորդմանը:

Միացեք մեզ
Ռադիո Մենք
Facebook Ռադիո Մենք
YouTube Ռադիո Մենք
Blog: Ռադիո Մենք
Twitter: Ռադիո Մենք 
Skype: radio.menq
Share: