3 July 2016

Դու կարող ես №05 Երջանիկ Գևորգյանը

«Դու կարող ես» հաղորդմանը Հյուրն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՄՀ դասախոս Երջանիկ Գևորգյանի հետ հարցազրույցը: Երջանիկ Գևորգյանն այն բացառիկ անձնավորություններից է, ով իր ուժեղ կամքի, բացառիկ կարողությունների շնորհիվ կարողացել է պայքարել կյանքի դժվարությունների դեմ և գիտության ասպարեզում հասնել բարձունքների:


Ամեն երեքշաբթի, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Դու կարող ես» հեղինակային հաղորդմանը:

Միացեք մեզ
Ռադիո Մենք
Facebook Ռադիո Մենք
YouTube Ռադիո Մենք
Blog: Ռադիո Մենք
Twitter: Ռադիո Մենք 
Skype: radio.menq
Share: