5 July 2016

Խնդիր և լուծում №03 Չտեսնողների և թույլ տեսնողների սոցիալականացման գործընթացում կրթական համակարգի դերը

Ունկնդրեք «Խնդիր և լուծում» հաղորդումը, որը նվիրված է չտեսնողների և թույլ տեսնողների սոցիալականացման գործընթացում կրթական համակարգի դերին:


Ամեն շաբաթ, ժամը 21:30-ին, ռադիո Մենքի եթերում կարող եք հետևել Սիփան Ասատրյանի «Խնդիր և լուծում» քննարկումների շարքին:

Share: