Showing posts with label You Can. Show all posts
Showing posts with label You Can. Show all posts

13 July 2016

3 July 2016

Դու կարող ես №05 Երջանիկ Գևորգյանը

«Դու կարող ես» հաղորդմանը Հյուրն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՄՀ դասախոս Երջանիկ Գևորգյանի հետ հարցազրույցը: Երջանիկ Գևորգյանն այն բացառիկ անձնավորություններից է, ով իր ուժեղ կամքի, բացառիկ կարողությունների շնորհիվ կարողացել է պայքարել կյանքի դժվարությունների դեմ և գիտության ասպարեզում հասնել բարձունքների:
Share:

28 June 2016

13 June 2016

8 June 2016